Välkommen till INACTs digitala verktygslåda för utbildning 4.0

Den här digitala verktygslådan för utbildning 4.0 ger pedagoger möjlighet att tänka om när det gäller användningen av teknik i ljuset av nya pedagogiska metoder, och att bli bättre på att välja och använda digitala verktyg för att främja inkludering av eleverna och effektivt lärande.

Den här verktygslådan är utformad för användning inom yrkesutbildning, men kan i hög grad överföras till andra utbildningsområden.

Innehåller 20 digitala verktyg för att stödja differentierade inkluderande och kreativa pedagogiska metoder.

Verktygslådan är indelad i 6 kategorier nedan:

01 Vad är utbildning 4.0?

02 Centrala begrepp och kategorier i verktygslådan

03 Hur man använder verktygslådan

04 INACT digitala verktyg 

05 Bidragsgivare till denna verktygslåda 

06 Nästa steg på din digitala resa