INACT's Compendium van goede praktijken

Van het Compendium voor goede praktijken wordt verwacht dat het nieuwe ideeën aandraagt en de vaardigheden van leerkrachten verbreedt en verdiept door richtsnoeren te geven voor de invoering van doeltreffende leer- en onderwijsactiviteiten om theoretische kennis en praktische vaardigheden aan te leren en algemene sleutelcompetenties te ontwikkelen.

Het compendium bestaat uit twee delen:
• Het eerste deel van het compendium beschrijft de strategieën op het niveau van de onderwijsinstelling of de klas die bijdragen tot empowerment en inclusie van de leerling (bijvoorbeeld creatieve samenwerkingsstrategieën, projectstrategieën).
• Het tweede deel van het compendium presenteert initiatieven die bijdragen tot empowerment van leerlingen in een bredere onderwijscontext.

Scroll hieronder om het compendium online te bekijken, of klik op de downloadknop en bekijk het wanneer je wilt!

Deel I: De praktijken op het niveau van de onderwijsinstelling of de klas die bijdragen tot empowerment en inclusie van de leerling

 1. Creatieve samenwerkingsstrategieën
 2. Strategieën voor groepswerk
 3. Strategieën voor casestudies
 4. Projectstrategieën
 5. Flipped classroom
 6. Ontwikkelen van sleutelcompetenties
 7. Discussie

Deel II: Onderwijsinitiatieven voor empowerment van leerlingen

 1. Hack-lab als vorm van opleiding voor jongeren die met sociale uitsluiting worden bedreigd
 2. Leerlaboratorium (FabLab)
 3. Mentorprogramma
 4. Preventief programma voor studenten met psychologische problemen
 5. Teamonderwijs als onderdeel van instapcursussen