Veebikursus “Diferentseeritud juhendamine kaasavas õppeprotsessis”

Kursuse kirjeldus:

See kursus kujundab õppijates teadmisi pedagoogilistest lähenemisviisidest ja strateegiatest, et nad mõistaksid paremini diferentseeritud õpetamise olemust, käsitleksid olemasolevat mitmekesisust ja täidaksid oma rolli õpilaste ettevalmistamisel 21. sajandi ühiskonnaks ja majanduseks. Veebikursuse eesmärk on toetada õpetajaid kaasava ja diferentseeritud õpikeskkonna loomisel ja edendamisel.

Õpiväljundid:

Pärast seda kursust saavutad järgmised õpiväljundid.

 1.  mõistab diferentseeritud juhendamise olemust
 2. mõistab õppe kohandamise võimalusi, arvestades erinevaid õpistiile
 3. rakendab õppes diferentseerimise strateegiad ja diferentseeritud hindamise meetodeid
 4. mõistab õppijate mitmekesisusest tulenevat väärtust õppeprotsessis
 5. rakendab õppeprotsessis kaasamist jõustavaid õppemeetodeid
 6. mõistab diferentseeritud õppe läbiviimiseks vajalike pädevuste arendamise olulisust

Kursuse omadused:

 • 6 moodulit
 • Kokku 6 tundi õppetööd

Kellele see kursus on mõeldud:

 •  Kutseõpetajad
 •  Juhid
 •  Kõrghariduse ja täiskasvanuhariduse õppejõud
 •  Koolitajad ja mentorid

Õppijate profiil

Kursus on suunatud õppijatele, kellel on keskharidusjärgne kvalifikatsioon (EQF 5), mis võimaldab jätkata õpinguid kõrghariduse tasemel või bakalaureusekraad (EQF 6) või magistrikraad (EQF 7) ja neil on töökogemus hariduse valdkonnas. Lisaks on see kursus suunatud õppijatele (EQF 6 ja 7), kes soovivad töötada haridusasutustes.

Haridusprobleem

Konkreetne kursus on suunatud õppeasutustes töötavate või töötada soovivate pedagoogide ja spetsialistide vajadustele, et rakendada oma õpetuses kaasavat ja uuenduslikku pedagoogikat, tegeleda mitmekesise õpilaskonnaga, õpetada mitmekultuurilises keskkonnas ja luua kaasavat õpet.

Moodul 1: Sissejuhatus diferentseeritud õpetamisse
Moodul 2: Millised on diferentseeritud õpetamise õpistiilid
Moodul 3: Millised on diferentseeritud juhendamise strateegiad
Moodul 4: Kuidas mõjutab mitmekesisus õpetamist ja õppimist diferentseeritud õppetöös
Moodul 5: Mis on kaasamine kui õpetamismeetod
Moodul 6: Parimad õpetajaoskused diferentseeritud juhendamiseks