Pange oma teadmised proovile!

Module 4 EE

1. Globaliseerumine ei mõjuta mitmekesisuse taset
2. Mida tähendab oma olemuselt mitmekesisus?
3. Milline osa mitmekesisuse rattast on tavaliselt püsiv ja kõige nähtavam?
4. Võib öelda, et kultuuridevaheline kaasamine kultuurilise mitmekesisusega on rohkem ............(1).
Kui mitmekesisus tähendab "inimeste erinevuste ...............(2)",
siis kultuuridevaheline lähenemine mitmekesisusele tähendab "..............(3)
ja ............(4) neid erinevusi
5. Valige õige vastus: Mitmekesine õpikeskkond aitab kaasa:
6. Mitu alaeesmärki oli säästva arengu eesmärgil nr 4 ?
7. UNESCO määratluse kohaselt on kultuuridevaheline pädevus järgmine: "Kultuuridevaheline pädevus viitab piisavatele teadmistele konkreetsetest kultuuridest, samuti ...................... probleemidest, mis tekivad, kui eri kultuuridest pärit inimesed puutuvad omavahel kokku"
8. Mitu suunist on UNESCO-l kultuuridevahelise hariduse kohta?