Introduktion till INACT:s kompendium om god praxis för kreativa klassrum

Kompendiet om god praxis förväntas ge nya idéer, bredda och fördjupa utbildarnas färdigheter genom att visa upp och ge vägledning om hur man kan införa effektiva inlärnings- och undervisningsaktiviteter för att lära ut teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla allmänna nyckelkompetenser.

Kompendiet består av två större delar. I den första delen av kompendiet beskrivs strategier på läroanstalts- eller klassrumsnivå som bidrar till elevernas egenmakt och inkludering (t.ex. strategier för kreativt samarbete och projektstrategier). I den andra delen av kompendiet presenteras initiativ som bidrar till elevernas egenmakt i bredare utbildningssammanhang. Du kan se en innehållsförteckning nedan!

Del I: Praktiker på läroanstalts- eller klassrumsnivå som bidrar till elevernas egenmakt och inkludering

 1. Kreativa samarbetsstrategier
 2. Strategier för grupparbete
 3. Strategier för fallstudier
 4. Strategier för projekt
 5. Flipped classroom (omvänt klassrum)
 6. Utveckling av nyckelkompetenser
 7. Diskussion

Del II: Utbildningsinitiativ för att ge eleverna inflytande

 1. Hack-lab som ett utbildningsformat för ungdomar som riskerar att hamna i socialt utanförskap
 2. Lärande laboratorium (FabLab)
 3. Mentorprogram
 4. Förebyggande program för elever med psykologiska problem.
 5. Gruppundervisning som en del av kurser på grundnivå