Tutvustame INACT projekti parimate õpetamispraktikate kogumikku

See heade õpetamispraktikate kogumik peaks pakkuma õpetajatele uusi ideid, avardama ja süvendama õpetamisoskusi ning andma juhiseid kaasava õppe- ja õpetamistegevuste juurutamiseks, et õpetada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi, aga arendada samal ajal ka võtmepädevusi.

Kogumik koosneb kahest osast:

Esimeses osas avatakse õppeasutuste ja/või klassiruumi tasemel olevaid häid praktikaid, mis toetavad õppijate õppimist, võimestamist ja kaasamist (näiteks loomingulised koostööstrateegiad, projektide strateegiad).

Kogumiku teises osas tutvustatakse programme, mis aitavad kaasa õppijate võimestamisele laiemas hariduskontekstis.

Keri allapoole, et tutvuda selle Heade õpetamispraktikate kogumikuga veebipõhiselt või kliki salvestamiseks allalaadimisnupul ja tutvu kogumikuga endale sobival ajal.

I osa : Head õpetamispraktikad klassiruumi õppijate kaasamiseks ja õppimise toetamiseks

 1. Loovad ja koostöised õpetamispraktikad
 2. Rühmatöö õpetamispraktikates
 3. Juhtumiuuringud õpetamispraktikates
 4. Projektõppe parimad praktikad
 5. Ümberpööratud klassiruum
 6. Võtmepädevuste arendamine
 7. Arutelu

II osa: Õppijaid võimestavad haridusprogrammid

 1. Hacklab kui koolitusformaat sotsiaalse tõrjutuse ohus noortele: küberturvalisuse õpe
 2. Õppelabor
 3. Mentorprogramm
 4. Ennetav programm psühholoogiliste probleemidega õppijatele
 5. Meeskonnas õpetamine sisseelamiskursuste osana