INHOUD VOOR LMS-PLATFORM

Cursusbeschrijving:

Deze cursus geeft leerlingen kennis van nieuwe pedagogische benaderingen en strategieën om gedifferentieerde instructie beter te begrijpen, om de aanwezige diversiteit aan te pakken en om hun rol te vervullen om studenten adequaat voor te bereiden op de samenleving en economie van de 21e eeuw. Het doel van deze cursus is om je te helpen bij het bouwen en promoten van een meer inclusieve en gedifferentieerde leeromgeving.

Leerresultaten:

Na deze cursus heb je de volgende leerresultaten bereikt:

 1. Je begrijpt belangrijkste concepten en de kenmerken van gedifferentieerde instructie;
 2. Je begrijpt de verschillende leerstijlen en past de cursus daaraan
 3. Je kunt differentiatiestrategieën en beoordelingstechnieken toepassen in je klaslokaal
 4. Je weet de belangrijkste concepten van diversiteit uit te leggen en herkent de voordelen van diversiteit in de klas
 5. Je kunt lesmethoden toepassen die inclusie in de klas versterken
 6. Je begrijpt het belang van het verbeteren van zachte vaardigheden voor het lesgeven en om ze op te nemen als een essentieel onderdeel van je cursus

Cursussen Kenmerken:

 • 6 modules
 • 6 uur studie in totaal

Voor wie is deze cursus bedoeld:

 • leraren beroepsonderwijs
 • L&D-managers
 • Hoogleraren HO & Volwassenenonderwijs
 • Trainers & mentoren

Profiel van de leerling 

De leerlingen hebben een postsecundaire kwalificatie met studiepunten om door te gaan naar studies op hoger onderwijsniveau (EQF 5), of ze zijn houder van een bachelor (EQF 6) of master (EQF 7) met werkervaring in de onderwijsomgeving. Als alternatief komt het ook tegemoet aan de behoeften van mensen (houders van EQF 6 & 7) die in de onderwijsomgeving zouden willen werken.

Onderwijsprobleem

De specifieke cursus richt zich op de behoefte van opvoeders en professionals die werken of willen werken in leerinstellingen, om inclusieve en innovatieve pedagogiek toe te passen in hun klaslokalen, om diversiteit aan te pakken, om les te geven in multiculturele omgevingen en om inclusieve klaslokalen te creëren.

Module 1: Inleiding in gedifferentieerde instructie
Module 2: Wat zijn de leerstijlen in gedifferentieerde instructie
Module 3: Wat zijn de strategieën voor gedifferentieerde instructie
Module 4: Hoe beïnvloedt diversiteit het onderwijzen en leren in gedifferentieerd onderwijs
Module 5: Wat is inclusie als lesmethode
Module 6: Topleraarvaardigheden voor gedifferentieerd onderwijs