Pange oma teadmised proovile!

Module 1 EE

1. Milline on diferentseeritud õpetamine?
2. Milline on õige väide diferentseeritud õpetamise ajaloo osas?
3. Kutseõpetaja võiks õppesisu diferentseerida, kavandades õpilasrühmadele tegevusi, mis hõlmavad Bloomi taksonoomia eri tasandeid.
4. Diferentseerimine ei ole ...