Testa dina kunskaper!

Module 1 SE

1. T ex Vad är differentierad undervisning?
2. Vad är rätt om den differentierade undervisningens historia?
3. En lärare i yrkesutbildning kan anpassa innehållet genom att utforma aktiviteter för grupper av studerande som omfattar olika nivåer av Blooms taxonomi.
4. Differentiering är inte …