Testa dina kunskaper!

Module 4 SE

1. Globalisering har ingen effekt på mångfaldsnivån
2. Vad betyder mångfald i grunden?
3. Vilken del av mångfaldshjulet är oftast stabil och mest synlig för någon annan?
4. Man kan säga att en interkulturell inställning till kulturell mångfald är mer …………(1).
Medan mångfald innebär att ”……………(2)
skillnader mellan människor”, betyder en interkulturell inställning till mångfald att ” …………..(3
och …………(4) dessa skillnader”.
5. Välj rätt svar: En blandad lärandemiljö kommer att bidra till:
6. Hur många delmål finns det i SDG4?
7. Enligt UNESCO är definitionen av interkulturell kompetens: ”Interkulturell kompetens är att ha tillräcklig kunskap om specifika kulturer, liksom att ha …………………. om frågor som uppstår när personer från olika kulturer kommer i kontakt med varandra”
8. Hur är UNESCO:s principer om interkulturell utbildning?