Test je kennis!

Module 4 NL

1. Globalisering heeft geen effect op het diversiteitsniveau
2. Wat betekent diversiteit in de kern?
3. Welk onderdeel van het diversiteitswiel is meestal permanent en het meest zichtbaar voor iemand anders?
4. Men kan stellen dat een interculturele benadering van culturele diversiteit meer is ……… …( 1).
Terwijl diversiteit betekent “………… …( 2
de verschillen in mensen”, betekent een interculturele benadering van diversiteit “…………..(3)
en …………(4) die verschillen”.
5. Kies het juiste antwoord: Een diverse leeromgeving draagt bij aan:
6. Hoeveel subdoelen zijn er in SDG 4?
7. Volgens UNESCO is de definitie van interculturele competentie: “Interculturele competentie verwijst naar voldoende kennis over specifieke culturen, evenals … ………………. over vraagstukken die ontstaan wanneer mensen uit verschillende culturen in contact komen met hun”
8. Hoeveel principes heeft UNESCO over intercultureel onderwijs?