Δοκιμάστε τις γνώσεις σας!

Module 5 GR

1. δηλ. Ποιο είναι το πιο σημαντικό βασικό χαρακτηριστικό για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς;
2. Τα μαθησιακά στυλ του Kob περιλαμβάνουν:
3. Οι διευθυντές πρέπει να διαχειρίζονται τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση των πρωτοβουλιών DEI, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών και τη συνεργασία με τους γονείς και την κοινότητα, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τους πόρους που απαιτούνται για την υποστήριξη ενός ποικιλόμορφου μαθητικού σώματος.
4. Στρατηγικές συμπεριληπτικής διδασκαλίας όπως......συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον μάθησης χωρίς αποκλεισμούς, στο οποίο όλοι οι μαθητές αισθάνονται εξίσου αξιόλογοι.