Testa dina kunskaper!

Module 6 SE

1. t ex Starka sociala färdigheter och kommunikation är viktiga för alla inkluderande eller innovativa utbildare
2. Inkluderande ledarskap i klassrummet fokuserar på
3. Könet kan påverka hur en studerande lär sig via nätet
4. Empati är förmågan att se världen ur en annan persons _______________
5. Differentierad bedömning är det sätt lärarna ändrar och anpassar bedömning