Test je kennis!

Module 1 NL

1. Wat is de gedifferentieerde instructie?
2. Wat is juist over de geschiedenis van Gedifferentieerde Instructie?
3. Een leraar beroepsonderwijs kan de inhoud differentiëren door activiteiten voor groepen leerlingen te ontwerpen die verschillende niveaus van de Taxonomie van Bloom bestrijken.
4. Differentiatie is niet...