Test je kennis!

Module 5 NL

1. Wat is het belangrijkste kenmerk van inclusief onderwijs?
2. De leerstijlen van Kob omvatten:
3. Beheerders moeten de financiering en administratie van DEI-initiatieven, de lerarenopleiding en de betrokkenheid bij ouders en de gemeenschap beheren om ervoor te zorgen dat opvoeders over de middelen beschikken die nodig zijn om een divers studentenbestand te ondersteunen.
4. Inclusieve onderwijsstrategieën zoals … dragen bij aan een inclusieve leeromgeving waarin alle leerlingen zich even gewaardeerd voelen .