Δοκιμάστε τις γνώσεις σας!

Module 6 GR

1. π.χ. Οι ισχυρές διαπροσωπικές δεξιότητες και η επικοινωνία είναι το κλειδί για κάθε συμπεριληπτικό και καινοτόμο εκπαιδευτικό.
2. Η συμπεριληπτική ηγεσία στην τάξη επικεντρώνεται σε
3. Το φύλο μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ένας μαθητής μαθαίνει στο διαδίκτυο
4. Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να βλέπεις τον κόσμο από τη ___________ ενός άλλου ατόμου
5. Η διαφοροποιημένη αξιολόγηση είναι ο τρόπος με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί τροποποιούν και αντιστοιχούν την αξιολόγηση