Δοκιμάστε τις γνώσεις σας!

Module 2 GR

1. Ποιο είναι το στυλ μάθησης που προτιμά ο «χωρικός» τύπος μαθητή;
2. Τι σημαίνει ο όρος "ένα μέγεθος για όλους" στην εκπαίδευση;
3. Ποιος ήταν ο εμπνευστής της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης;
4. Η πολυπολιτισμική ποικιλομορφία με τη συνεχή εισροή μεταναστών μαθητών με ελάχιστες ή καθόλου επικοινωνιακές δεξιότητες ή ικανότητες στην αγγλική γλώσσα ΔΕΝ αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την αλλαγή στην "τάξη";